Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Ansök om plats

Nedanstående gäller samtliga förskolor i Stockholms innerstad.

Ansök om plats

Ansökan om plats på våra förskolor görs via Stockholms stads gemensamma ingång som du hittar här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  • Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Nedanstående gäller förskolan i Nacka

Ansök om plats

Ansökan om plats görs via e-tjänsten Nacka 24 på kommunens hemsida.

Intag & köregler

Kötiden räknas från barnets tremånadersdag

Efter gjord ansökan i e-tjänsten Nacka 24 visas ett platserbjudande på den personliga sidan i Nacka 24. Erbjudandet skickas även ut med e-post eller vanlig post.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan kl 06.30-18.00

För mer information besök Nackas hemsida här.

Nedanstående gäller förskolan i Helsingborg

Ansök om plats

Ansökan om plats till förskolan görs via Helsingborgs stads e-tjänst.

Ansökan ska göras senast fyra månader innan önskat startdatum.

Intag & köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande om plats:

  1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut.
  2. Syskonförtur.
  3. Ködatum.

En rektor i förskolan kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur. Ett sådant avsteg ska motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av förskolan.

Öppettider

Förskolans öppettider följer vårdnadshavarnas omsorgsbehov. För närvarande är förskolan öppen mellan 06.30-17.00.

Karriär Medarbetarportal