Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Qaskad förskolors logotyp

Vi uppdaterar vår organisation!

Från och med 1/1–2023 uppdaterar vi vår organisation. Samtliga förskolebolag ingår från och med årsskiftet 2022/2023 i det nybildade förskolebolag Qaskad Förskolor AB. Qaskad förskolor blir det gemensamma koncernnamnet men förskolorna behåller sina lokala namn

Verksamheten på förskolorna kommer inte beröras i övrigt utan bedrivs precis som tidigare med samma inriktning på utbildningen.

Flera barn som leker.

Välkommen till
Qaskad förskolor

Qaskad förskolor är en privat förskola som har skapats utifrån idén om en meningsfull barndom och som en viktig lärmiljö för barn i ett modernt samhälle. Vi vill ge våra förskolebarn en sund och god hälsa, god självkänsla och trygghet samt en spännande och lärorik småbarnstid. Vi vill att barnen ska få spegla sig i mötet med andra barn och vuxna och utveckla sin empati och sin förståelse under några viktiga förskoleår.

Vi vill lyfta fram barns erfarenheter, tankar och känslor och se dem växa i självständighet och tilltro. Vi värnar språket för att ge barn verktyg för sina tankar och känslor i mötet med andra och i samhället.

Anne von Quanten

Verksamhetschef

Våra förskolor

Qaskad förskolor består idag av fem förskolor i Stockholms innerstad, en förskola i Nacka, två förskolor i Kista samt en förskola i Fleninge i Skåne.

Karriär Medarbetarportal