Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Karriär

Vi är en etablerad och växande verksamhet som medvetet satsar på barnomsorg med kvalitet och språkutveckling. Den centrala utgångspunkten i vår pedagogik är att stärka varje barns enskilda sociala och emotionella utveckling parallellt med den språkliga utvecklingen.

Rubricerade tjänster, när dessa är aktuella, kan ses på arbetsförmedlingen.se.

Här kan du läsa om rollerna hos oss

Förskollärare

Att arbeta som förskollärare hos oss på Alexanderskolan innebär att man är arbetslagsledare, att man styr och leder det pedagogiska arbetet på en eller flera avdelningar och att man ansvarar för den pedagogiska dokumentationen. Vi har nätverksträffar för våra förskollärare där vi fortbildar, utbyter erfarenheter och inspireras av varandra, detta sker ett par gånger per termin och inkluderar alla förskollärare i innerstaden.

Vi ser att du har ett bra förhållningssätt mot barn och till dina kollegor och medarbetare. Du är en god förebild och uppdaterad i kunskaper om läroplanen för förskola och pedagogisk dokumentation. Du trivs i arbetsmiljön både ute och inne och du kan arbeta med barn i åldrarna 1-6 år.

Barnskötare

En nyckelperson på alla förskolor, som barnskötare delar du ansvaret med dina kollegor att barnen har en trygg och lärorik omsorg. Som arbetslag är man skyldig att dokumentera lärande och planera för samt genomföra en kvalitativ pedagogisk omsorg med utgång från läroplanen. Du skapar en god relation med vårdnadshavare, kollegor och barn och du är flexibel och kreativ i ditt dagliga arbete. Du har, tillsammans med dina kollegor, ett stort ansvar för barnens säkerhet och att deras lek- och lärmiljöer är inspirerande och tilltalande. I samarbete med förskolläraren och tillsammans med barnen skapar du en lärorik förskoletid, baserat på lek och omsorg.

Vikarie

Som vikarie hos oss arbetar du behovsanpassat, du arbetar där det för dagen behövs. Det är extra viktigt att du som vikarie kan arbeta med alla åldrar i förskolan och att du är flexibel och ansvarstagande. Du är en viktig del i det stora maskineriet då vi i perioder är väldigt beroende av att kunna stötta upp i personalgruppen när vi har sjukfrånvaro/vab/fortbildning eller semester.

Alex Kök

Maten som serveras på Alexanderskolan kommer från Alex kök. Här arbetar vår egen kock som varje vecka serverar hemlagad och välsmakande lunch till barn och personal. Två dagar i veckan äter alla vegetarisk lunch och vi tillhandahåller även specialkost. Mellanmål och frukt kommer också från Alex kök, vi äter efter säsong och försöker hålla en hög nivå av närodlat och ekologiskt och vi har ett högt hållbarhetstänk. Brödet vi äter till mellanmål och frukost har han bakat själv. Vår kock lagar mat som ska tilltala alla sinnen, den ska se god ut, dofta gott, smaka gott och göra gott.

Karriär Medarbetarportal