Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Riddaren

Wittstocksgatan 8

Information om skolan

Förskolan Riddaren finns i fina lokaler en halvtrappa ner med fönster mot tre gator. Lokalerna är stimulerande med både små och stora rum anpassade för lek och lärande. Verksamheten på förskolan Riddaren är till största del förlagd utomhus. Barnen lämnas och hämtas utomhus men har måltider och vila och vissa projektarbeten i lokalen. De 38 barnen delas upp i tre grupper och pedagogerna alternerar mellan de olika grupperna, vilket gör att barnen känner samtliga pedagoger på förskolan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter kommer uppdateras inom kort.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Förskolan Riddaren ingår i Stockholm stads gemensamma kö och omfattas även av platsgarantin.

Lediga platser fördelas enligt följande:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, det vill säga äldre barn går före yngre.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att barnet från ett års ålder har rätt till förskoleplats. Från det att ansökan har kommit in har barnet rätt till plats inom tre kalendermånader.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal