Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Riddaren

Wittstocksgatan 8

Information om skolan

Förskolan Riddaren är belägen en halvtrappa ner med fönster mot tre gator. På förskolan går 38 barn uppdelade i tre grupper. Pedagoger alternerar mellan de olika grupperna vilket gör att alla barn känner alla pedagoger.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande.

Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel och utbildningen är till största del förlagd utomhus, på Djurgården och i olika närliggande parker. Barnen lämnas och hämtas utomhus men har måltider och vila och vissa projektarbeten inomhus. I lokalen finns flera olika klassrum där vi tillsammans med barnen skapar lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Madeleine Ström

072-462 45 10 madeleine.strom@alexanderskolan.se

Avdelningar

Safiren:

072-462 45 26

Rubinen:

072-462 45 27

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Förskolan Riddaren ingår i Stockholm stads gemensamma kö och omfattas även av platsgarantin.

Lediga platser fördelas enligt följande:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, det vill säga äldre barn går före yngre.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att barnet från ett års ålder har rätt till förskoleplats. Från det att ansökan har kommit in har barnet rätt till plats inom tre kalendermånader.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal