Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Skeppargatan 51

Information om skolan

Enheten på Skeppargatan består av två avdelningar, Skepparen och Matrosen. Matrosen är en avdelning för de mindre barnen med cirka 14 barn. Lokalerna är hemtrevliga och lekmiljöerna inspirerar till såväl rollekar som kreativitet och skapande. Möblerna på avdelningarna är barnanpassade och allt material finns tillgängligt i barnens höjd så att de fritt kan välja aktivitet efter intresse. Utevistelsen sker i någon av Östermalms närliggande parker. På Skepparen går de äldre barnen i en grupp om cirka 15 barn. De har flera klassrum samt en ateljé, och arbetar aktivt med skolförberedande verksamhet.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal