Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Skeppargatan 51

Information om skolan

Förskolan på Skeppargatan finns i separata lokaler mitt emot varandra på nedre botten i en fastighet på Östermalm. Förskolan har två avdelningar, på Matrosen går de yngre barnen i en grupp med 14 barn och på Skepparen går de äldre barnen i en grupp med 15 barn.

Utevistelsen sker i någon av Östermalms närliggande parker. Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet och där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel och tillsammans med barnen skapar vi lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande. Vi arbetar även aktivt med skolförberedande undervisning. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Madeleine Ström

072-462 45 10 madeleine.strom@alexanderskolan.se

Avdelningar

Matrosen:

072-462 45 20

Skepparen:

072-462 45 21

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal