Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Linnégatan 85

Information om skolan

Enheten på Linnégatan omfattar cirka 60 barn fördelade på 4 avdelningar. På avdelningarna Gullvivor, Tussilago och Blåsippor går de mindre barnen, och på avdelningen Vitsippor de äldre barnen. Avdelningarna består av bland annat ateljé, hemvrå och klassrum. På Linnégatan finns också en stor gymnastiksal som används dagligen för dans, rytmik, gymnastik, yoga och konstruktion, den används även för teateruppsättningar och olika avslutningar. Övriga enheter kan även boka gymnastiksalen. Utevistelsen är förlagd i de olika parklekar som finns på Östermalm samt vid Kaknästornet och i Nobelskogen. Närheten till Djurgården och Skansen bjuder på oändliga möjligheter till lek och lärande.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal