Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Linnégatan 85

Information om skolan

Förskolan Linné ligger i nära anslutning till Djurgården. Förskolan har fyra avdelningar med totalt 60 barn. På avdelningarna Gullvivor, Tussilago och Blåsippor går de yngre barnen och på avdelningen Vitsippor de äldre barnen.

I lokalen finns en stor matsal samt rymliga klassrum med whiteboardtavlor där vi arbetar i åldersblandade grupper. Här finns också en stor gymnastiksal som används dagligen för dans, rytmik, gymnastik, yoga och konstruktion. Gymnastiksalen används även för teateruppsättningar och olika avslutningar.

Utevistelsen är förlagd i de olika parklekar som finns på Östermalm samt vid Kaknästornet och i Nobelskogen. Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Anna Jansson

072-462 45 40 anna.jansson@alexanderskolan.se

Avdelningar

Gullvivor:

072-462 45 41

Tussilago:

072-462 45 42

Vitsippor:

072-462 45 43

Blåsippor:

072-462 45 44

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal