Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Grev Turegatan 35

Information om skolan

Förskolan har plats för 17 barn i en åldersblandad grupp tillsammans med 3 pedagoger. Undervisningen sker i samma lokaler hela barnens förskoletid och fördelarna med en åldersblandad grupp är flera, bland annat de äldre barnen som agerar förebilder för de yngre. I projektarbeten blandar vi grupperna efter intressen. De äldsta barnen arbetar i en så kallad skolgrupp med skolförberedande projekt. I de vackra lokalerna arbetar vi med ”rum i rummen” då miljön är föränderlig beroende på aktuella projekt. Utevistelsen sker i olika parker på Östermalm, främst Humlegården.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal