Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Grev Turegatan 35

Information om skolan

Förskolan på Grev Turegatan består av en avdelning med 17 barn i åldern 1-5. Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande.

Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. I de olika projekten kan barnen gå i olika åldersblandade grupper utifrån sina intressen. De äldsta barnen går även i en så kallad skolgrupp med skolförberedande undervisning. I lokalen skapar vi tillsammans med barnen ”rum i rummen” och de olika lek- och lärmiljöerna inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande. Utevistelsen sker i någon av Östermalms närliggande parker, främst Humlegården. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Avdelning

072-462 45 24

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal