Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Saltmätargatan 11

Information om skolan

En enhet belägen i centrala Stockholm. Förskolan ligger i en sekelskiftesfastighet och tar tre våningsplan i anspråk. Verksamheten är åldersuppdelad med tre grupper för de mindre barnen på respektive våningsplan 2 och 3 samt 2 grupper för de äldre barnen på våningsplan 1. Lokalerna är rymliga med såväl stora som små rum vilket ger många möjligheter till att utforma lärmiljöerna utifrån barnens intresse och projekt. Uteverksamheten förläggs till någon av de många närbelägna parkerna men även med längre utflykter för de äldre barnen. För de allra minsta barnen finns en liten lekgård i anslutning till våningsplan 3.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal