Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Saltmätargatan 11

Information om skolan

Förskolan på Saltmätargatan finns i en sekelskiftesfastighet och tar tre våningsplan i anspråk. Verksamheten är åldersuppdelad med tre grupper för de yngre barnen på våningsplan 2 och 3 samt två grupper för de äldre barnen på våningsplan 1.

Avdelningarna har byggrum, ateljéer, bibliotek och hemvråer som stimulerar till lek och lärande. Uteverksamheten förläggs till någon av de många närbelägna parkerna men även med längre utflykter för de äldre barnen. För de allra yngsta barnen finns en liten lekgård i anslutning till våningsplan 3.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Madeleine Ström

072-462 45 10 madeleine.strom@alexanderskolan.se

Avdelningar

Plan 1

Tellus:

072-462 45 11

Venus:

072-462 45 12

Plan 2

Callisto:

072-462 45 14

Mimas:

072-462 45 13

Plan 3

Vega:

072-462 45 16

Lyra:

072-462 45 17

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal