Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Västmannagatan 31

Information om skolan

Västmannagatan är en enhet med plats för 24 barn åldersuppdelade i två grupper, Pluto och Jupiter. Barnen går i samma lokaler under hela sin förskoletid och delar såväl lärmiljöer som material. Förskolan inryms i en större sekelskiftesvåning belägen i markplan med både större och mindre rum. Utevistelsen är förlagd i någon av de närbelägna parkerna men de äldre barnen gör även heldagsutflykter i skog och mark någon dag i veckan.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal