Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Tre kronors väg

Information om skolan

Förskolan Tre Kronor ligger på Kvarnholmen, en halvö strax utanför Stockholms innerstad i Nacka Kommun. Förskolan består av sammanlagt 9 avdelningar; Bageriet, Salt, Peppar, Hästhagen, Stallbacken, Krubban, Kavaljerskusken, Spiltan och Grimman fördelade på två byggnader. Förskolan har flera uppdelade gårdar och närområdet bjuder in till olika utflykter både till skogsområden och parker.

Utbildningen planeras och genomförs utifrån riktlinjer kopplade till förskolans läroplan (Lpfö18), Skollagen, Barnkonventionen samt Alexanderskolans lokala styrdokument. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med utgångspunkt i barngruppernas intressen, olika behov och förutsättningar, samt i relation till prioriterade områden där språk och socialt samspel är ett stort fokusområde. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som grunden för barnens välbefinnande under deras tid på förskolan samt för framtiden. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem, där tydlig kommunikation och förväntningar är en viktig del.

Kontaktuppgifter

Rektor: Erika Klingemo

072-462 45 50 erika.klingemo@alexanderskolan.se

Pedagogisk utvecklingsledare: Susanne Lindqvist

072-462 45 51 susanne.lindqvist@alexanderskolan.se.se

Avdelningar

Kryddhyllan

Salt:

072-462 45 52

Peppar:

072-462 45 53

Bageriet

Kanel:

072-462 45 54

Kardemumma:

072-462 45 55

Ladan

Hästhagen:

072-462 45 56

Stallbacken:

072-462 45 57

Krubban:

072-462 45 58

Spiltan:

072-462 45 59

Grimman:

072-462 45 60

Kavaljerskusken:

072-462 45 61

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan kl 06.30-18.00

För mer information besök Nackas hemsida här.

Ansök om plats

Ansökan om plats görs via e-tjänsten Nacka 24 på kommunens hemsida.

Intag & köregler

Kötiden räknas från barnets tremånadersdag

Efter gjord ansökan i e-tjänsten Nacka 24 visas ett platserbjudande på den personliga sidan i Nacka 24. Erbjudandet skickas även ut med e-post eller vanlig post.

Olycksfallsförsäkring

Nacka kommun har tecknat försäkring genom Stockholmsregionens Försäkrings AB. Alla barn är i Nacka kommun omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skol- och fritid. För ytterligare information och blanketteter se Nackas hemsida www.nacka.se

Karriär Medarbetarportal