Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Fyrtornet

Jyllandsgatan 135

Information om skolan

I inspirerande och rymliga lokaler, som dessutom rymmer en egen gymnastiksal, bedrivs sedan många år förskola. Här finns det fem avdelningar; Jollen och Kanoten för de mindre barnen (1-3 år) och Kajutan, Ankaret och Flotten för de äldre barnen (3-6 år). På varje avdelning arbetar tre pedagoger och vi arbetar projektinriktat och med stort fokus på språkutveckling. Förskolan omges av flera stora lekgårdar som anpassats efter olika behov hos barnen, det finns till exempel en cykelbana, stora sandlådor och klättermöjligheter. Det finns flera lekparker, som till exempel Trudelutten och Gläntan i förskolans närhet och vill vi ut i naturen så finns Järvafältet precis runt hörnet med stora fält och flera skogsdungar att utforska.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal