Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Fyrtornet

Jyllandsgatan 135

Information om skolan

Förskolan Fyrtornet finns i en klassisk förskolelokal med en tillhörande stor och grönskande gård med cykelbanor, flera sandlådor och klättringsmöjligheter. Förskolan består av fem avdelningar, på Kajutan och Kanoten går de yngsta barnen i grupper med 15 barn och på Ankaret, Flotten och Jollen går de äldre barnen i grupper med 20 barn. Tillsammans med barnen skapar vi lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande. Här finns också en stor gymnastiksal som används dagligen för dans, rytmik, gymnastik och konstruktion. Närheten till Järvafältet med stora fält och flera skogsdungar att utforska skapar också möjligheter till längre utflykter.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Under det sista året på förskolan får barnen skolförberedande undervisning i en lite större grupp tillsammans med förskolan Minichipsens äldsta barn. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal