Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Minichipsen

Sorögatan 11

Information om skolan

Förskolan Minichipsen ligger på bottenvåningen i ett bostadshus i centrala Kista. På förskolan går 34 barn uppdelade på två avdelningar, Månen där de yngre barnen går i en grupp med 14 barn och Solen med 20 platser för de äldre barnen. Förskolan har en egen gård och en liten skogsglänta i direkt anslutning till förskolan. Uteverksamhet bedrivs även i närområdet både i skogen och i närliggande parker. Närheten till Järvafältet med stora fält och flera skogsdungar att utforska skapar också möjligheter till längre utflykter.

Tillsammans med barnen skapar vi lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande. På vår närliggande förskola, Fyrtornet, finns en stor gymnastiksal som även vi använder för dans, rytmik, gymnastik och konstruktion.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Under det sista året på förskolan får barnen skolförberedande undervisning i större grupp tillsammans med förskolan Fyrtornets äldsta barn. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Martina Lif Chamorro

072-462 45 30 martina.lif.chamorro@solvandan.com

Avdelningar

Månen:

072-462 45 37

Solen:

072-462 45 38

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal