Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Minichipsen

Sorögatan 11

Information om skolan

Förskolan Minichipsen ligger på bottenvåningen i ett bostadshus i centrala Kista. På enheten finns plats för sammanlagt 35 barn. Avdelning Månen med 15 platser för de mindre barnen (1-3 år) och avdelning Solen med 20 platser för de äldre barnen (3-6 år). Förskolan har en egen gård och en liten skogsglänta i direkt anslutning till förskolan. Uteverksamhet bedrivs även i närområdet både i skogen och i närliggande parker.

Öppettider

Förskolan är öppen alla vardagar mellan 06.30-18.30.

Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30-18.30.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Intag & köregler

Vi ingår inte i stadens gemensamma köhantering utan hanterar själva våra intag och köer. Kötiden räknas från det att barnet är sex månader gammalt, även om det går att ansöka tidigare.

Vi har fortlöpande intag när vakanser uppstår och erbjuder plats enligt följande turordning:

  1. Syskonförtur, barn i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund på placeringen, dvs äldre barn har förtur till platsen.

För mer information besök Stockholm stads hemsida här.

Karriär Medarbetarportal