Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Fleninge Förskola

Magnerupsvägen 24

Information om skolan

Fleninge Förskola finns i ett gammalt anrikt boningshus som bestått av två separata lägenheter. Numera är det till stora delar nyrenoverat och väl anpassat för att bedriva förskoleverksamhet. Förskolan har tre avdelningar, Yngre, Mellan och Äldre med sammanlagt 45 barn. Förskolan har en egen gård med bland annat odlingslådor och spis och vask för vattenlek. Det lantliga närområdet bjuder in till olika utflykter i skog och mark. Inomhus skapar vi tillsammans med barnen lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Beatrice Borgstrand

072 - 462 45 70 beatrice.borgstrand@palsjomontessori.se

Avdelningar

Yngre:

072-462 45 71

Mellan:

072-462 45 72

Äldre:

072-462 45 73

Öppettider

Förskolans öppettider följer vårdnadshavarnas omsorgsbehov. För närvarande är förskolan öppen mellan 06.16- 17.00


Adress

Fleninge Förskola

Magnerupsvägen 24

254 77 Fleninge

Ansök om plats

Ansökan om plats till förskolan görs via Helsingborgs stads e-tjänst.

Ansökan ska göras senast fyra månader innan önskat startdatum.

Intag & köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande om plats:

  1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut.
  2. Syskonförtur.
  3. Ködatum.

En rektor i förskolan kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur. Ett sådant avsteg ska motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av förskolan.

Karriär Medarbetarportal