Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Förskolan Qarusellen

Bäckadalsvägen 62

Information om skolan

Förskolan Qarusellen är belägen i bostadsområdet Kroneslätt. På förskolan finns tio avdelningar. Våra yngre barn har tillgång till egen utemiljö i direkt anslutning till sina avdelningar. I den gemensamma utemiljön får barnen uppleva generösa ytor med lekplatser, fotbollsplan, en scen för framträdanden, grillplats och vår egen skog med varierad terräng och en lekstuga. Inomhus skapar vi tillsammans med barnen lek- och lärmiljöer som inspirerar till rollekar, kreativitet och kunskapsinhämtande.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Synen på barns lärande vilar på Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet där pedagogernas roll är att motivera och stödja alla barns lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Arbetet med en hållbar utveckling är centralt i vår undervisning.

Vår utegrupp för 5-6 åringar har sin huvudsakliga undervisning utomhus i Ängelholms natursköna omgivning där barnen har skogen och stranden som den stor del i sin pedagogiska lärmiljö. Förskolan har en egen specialpedagog som tillsammans med rektor arbetar med att utveckla förskolan för ökad tillgänglighet och delaktighet genom att möta barnen utifrån deras olika behov och förutsättningar. Specialpedagogen har en handledande funktion i arbetslaget. Tillsammans med vårdnadshavarna arbetar personalen för att tillgodose varje barns behov, vilket kan innebära olika lösningar för olika barn. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Yvonne Flores

072-462 45 80 yvonne.flores@qarusellen.se

Specialpedagog: Malin Ekdahl

072-462 45 81 malin.ekdahl@qarusellen.se

Avdelningar

Svanen:

072-462 45 83

Delfinen:

072-462 45 84

Sköldpaddan:

072-462 45 85

Nyckelpigan:

Piruetten:

Hoppetossan:

Akrobaten:

Snurran:

Gungan:

Virvelvinden:

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-söndag mellan 05.30-22.30. Helgöppet efter vårdnadshavares behov av omsorg kl. 05.30-22.30.


Adress

Förskolan Qarusellen

Bäckadalsvägen 62

262 58 Ängelholm

Planeringsdagar

Förskolan håller stängt 6 dagar om året för verksamhetsutveckling. Vid behov av omsorg ska det meddelas senast 14 dagar innan aktuellt behov. Vi samarbetar vid dessa tillfällen med andra fristående förskolor.

Vid behov av fritidsverksamhet ska detta anmälas 14 dagar i förväg.

Ansök om plats

Ansökan om plats på Förskolan Qarusellen och Fritidshemmet Loopen görs via Ängelholms kommuns hemsida www.engelholm.se

Intag och köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande av plats.

  1. OB-förtur
  2. Syskonförtur
  3. Ködatum

Intag till förskolan sker tidigast den månad barnet fyller ett år.

OB-verksamhet

Förskolan Qarusellen erbjuder omsorg för vårdnadshavare med obekväma arbetstider och erbjuder omsorg kl 05.30-22.30 måndag-söndag. Vi håller även öppet röda dagar och storhelger om behov av omsorg finns.

På Qarusellen finns även ett fritidshem för barn mellan 6-11 år där vi välkomnar barn från hela Ängelholms kommun. I samverkan med kommunen ombesörjs lämning och hämtning med buss av de barn som tillhör Villanskolan.

Qarusellen har ett eget tillagningskök där våra kockar värnar om ekologiska och närproducerade råvaror. I köket lagas all mat från grunden och vi får nybakat bröd varje dag.

Karriär Medarbetarportal