Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Stocksunds Montessoriförskola - Solvändan

Stockholmsvägen 42

Information om skolan

I hjärtat av Stocksund ligger Montessoriförskolan Solvändan. Förskolan ligger på en stor kuperad tomt där barnen ges goda möjligheter att få utlopp för lek och lärande. I närmiljön finns Cedergrenska parken med såväl skogspartier som exotiska barrväxter och en mängd olika fruktträd. Här ges barnen möjligheter att utveckla respekt för allt levande samt förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Förskolan har två avdelningar. På Solstrålarna går 15 barn 1-3 år och där arbetar 3 pedagoger. På Solvännerna går 29 barn i åldern 3-5 år, där arbetar 6 pedagoger. De äldre barnen delas upp i två olika grupper som under förmiddagen alternerar mellan utomhusaktiviteter och Montessoripass. På Solvändan arbetar både legitimerade förskollärare och Montessoripedagoger med lång erfarenhet.

På förskolan arbetar vi utifrån Montessoripedagogikens tre grundprinciper; den förberedda miljön, läraren som vägledare samt frihet och ansvar. På båda avdelningarna är miljön helt anpassad utifrån barns storlek vilket skapar trygghet och självständighet. Miljön är betydelsefull för barnens utveckling på alla plan – fysiskt, emotionellt, kognitivt och socialt. Montessorimaterialen är indelat i följande fem områden; det praktiska livet, sinnestränande och matematiskt material, språkligt material samt kulturområdet som innefattar teknik, naturkunskap samt skapande och musik. Under eftermiddagarna väljer barnen andra aktiviteter som rollek, skapande, bygg och konstruktion allt utifrån sina intressen. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Martina Lif Chamorro

072-462 45 30 martina.lif.chamorro@solvandan.com

Avdelningar

Solstrålarna:

072-462 45 47

Solvännerna:

072-462 45 48

Öppettider

Förskolorna i Danderyds kommun har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30.


De aktuella öppettiderna styrs emellertid av vårdnadshavarnas omsorgsbehov inom kommunens ramar.

Adress

Stocksunds Montessoriförskola-Solvändan

Stockholmsvägen 42

182 78 Stocksund

Ansök om plats

Ansökan om plats sker på Danderyd kommuns hemsida via deras e-tjänst www.danderyd.se

Intag & köregler

Vi följer Danderyd kommuns regler för intag och köregler. Följande turordning gäller om det finns fler sökande än lediga platser:

  1. Barn i behov av särskilt stöd (enligt 8 kap 9 § skollagen)
  2. Barn från verksamhet i förskola som upphört
  3. Syskon till barn som redan finns inom förskolan. Gäller endast barn från Danderyd. Finns fler barn prioriteras barnen enligt födelsedatum.
  4. Första barnet enligt födelsedatum.
  5. Barn från andra kommuner.

Avvikelser från köreglerna kan i undantagsfall ske av synnerliga pedagogiska skäl och fattas då av mottagande förskola.

För mer information se www.danderyd.se/forskola-och-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/regler/

Karriär Medarbetarportal