Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Pålsjö Montessoriförskola

Johan Hårds gata 1

Information om skolan

I nära anknytning till idylliska rekreationsområdet Pålsjö skog ligger Pålsjö Montessoriförskola. Förskolan har fyra avdelningar, två yngrebarnsavdelningar med barn 1-2 år och två avdelningar med barn i åldrarna 2-5 år. På förskolan arbetar 9 pedagoger, såväl legitimerade förskollärare som barnskötare med vidareutbildning inom montessoripedagogik.

Tanken med den åldersblandade gruppen utgår från Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet. I den åldersblandade gruppen stärks det egna jaget, barnens självständighet och deras förmåga till empati och samarbete. På yngrebarnsavdelningen som är mer åldershomogen får barnen en för deras ålder tillrättalagd miljö med materiel som stimulerar främst grovmotorik och språkutveckling.

Vi arbetar utifrån den traditionella montessoripedagogiken med förberedda miljöer, lärarna som vägledare och montessorimaterialet. Montessoripassen varvas med andra aktiviteter samt lek och lärande utomhus både på morgnarna och på eftermiddagarna. Vi har språket i fokus för att utveckla och stimulera barnens ordförråd samt stärka barnens förmåga att utvecklas till självständiga och kompetenta samhällsmedborgare. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Kontaktuppgifter

Rektor: Beatrice Borgstrand

072 - 462 45 70 beatrice.borgstrand@palsjomontessori.se

Avdelningar

Cirkeln:

072-462 45 74

Rektangeln:

072-462 45 75

Kvadraten:

072-462 45 76

Triangeln:

072-462 45 77

Adress

Pålsjö Montessoriförskola

Johan Hårds gata 1

254 54 Helsingborg

Ansök om plats

Ansökan om plats till förskolan görs via Helsingborgs stads e-tjänst.

Ansökan ska göras senast fyra månader innan önskat startdatum.

Intag & köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande om plats:

  1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut.
  2. Syskonförtur.
  3. Ködatum.

En rektor i förskolan kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur. Ett sådant avsteg ska motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av förskolan.

Karriär Medarbetarportal