Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Leklundens förskola

Hjärnarpsvägen 19

Information om skolan

Leklundens förskola är en mindre förskola som startade i januari 2012. Barnen på förskolan är uppdelade i två undervisningsgrupper; Upptäckarna 1-3 år och Utforskarna 3-5 år. Utbildning leds av tre förskollärare och tre barnskötare. Leklundens förskola har ett eget tillagningskök där all mat tillagas. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel. Tillsammans med barnen utvecklar vi vår pedagogiska verksamhet så att alla barn oavsett ålder kan utvecklas i sin självständighet och göra aktiva val. Pedagogens roll är att vägleda och handleda barnen i deras lek och lärande. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Hållbar utveckling är en röd tråd i vårt arbete och vårt motto är ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” I vår trädgård odlar vi grönsaker och frukt. Vi vill att barnen ska få använda alla sina sinnen och det vi odlar tar vår kokerska tillvara på i matlagningen.

Kontaktuppgifter

Rektor: Sara Lundquist

072-462 45 90 sara.lundquist@qaskad.se

Avdelningar

Upptäckarna:

072-462 45 91

Utforskarna:

072-462 45 92

Öppettider

Förskolans öppettider följer vårdnadshavarnas omsorgsbehov. För närvarande är förskolan öppen mellan 06.30- 18.00.

Adress

Leklundens förskola

Hjärnarpsvägen 19
26675 Hjärnarp

Planeringsdagar

Förskolan håller stängt 6 dagar om året för verksamhetsutveckling. Vid behov av omsorg ska det meddelas senast 14 dagar innan aktuellt behov. Vi samarbetar vid dessa tillfällen med andra fristående förskolor.

Ansök om plats

Ansökan om plats på Leklundens förskola görs direkt till förskolan via vår blankett.
Ladda ner

Intag och köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande av plats.

  1. Syskonförtur
  2. Ködatum

Intag till förskolan sker tidigast den månad barnet fyller ett år.

Karriär Medarbetarportal