Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Sagolundens förskola

Sanatorievägen 6D

Information om skolan

Sagolundens förskola är en mindre förskola som har funnits sedan 2003. Förskolan ligger precis ovanför hamnen, i natursköna Vejbystrand, ett stenkast från Trollskogen. Inomhusmiljön är rymlig och pedagogiskt inbjudande och till förskolan hör en trädgård i skogsmiljö. På förskolan finns två avdelningar och barnens undervisning och utbildning leds av sex pedagoger, två är förskollärare och fyra är barnskötare.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18 och det lustfyllda lärandet skapas genom inspirerande och tillåtande lek- och lärmiljöer. Vi arbetar projektinriktat med stort fokus på språk och socialt samspel och varje barns förutsättningar och behov är i fokus. Pedagogernas roll är att vägleda och handleda barnen i deras lek och lärande. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Att arbeta med hållbar utveckling är centralt vår verksamheten och vi använder oss mycket av naturmaterial från skog och mark och från den närliggande stranden i vår undervisning. Förskolan har ett eget tillagningskök där all mat tillagas. Vår kokerska serverar frukost, lunch och två mellanmål varje dag.

Kontaktuppgifter

Rektor: Sara Lundquist

072-462 45 90 sara.lundquist@qaskad.se

Avdelningar

Rumpnissar:

072-462 45 93

Hoppetossor:

072-462 45 94

Öppettider

Förskolans öppettider följer vårdnadshavarnas omsorgsbehov. För närvarande är förskolan öppen mellan 06.30- 18.00.

Adress

Sagolundens förskola

Sanatorievägen 6D
26652 Vejbystrand

Planeringsdagar

Förskolan håller stängt 6 dagar om året för verksamhetsutveckling. Vid behov av omsorg ska det meddelas senast 14 dagar innan aktuellt behov. Vi samarbetar vid dessa tillfällen med andra fristående förskolor.

Ansök om plats

Ansökan om plats på Leklundens förskola görs direkt till förskolan via vår blankett.
Ladda ner

Intag och köregler

Följande turordning gäller för placering och erbjudande av plats.

  1. Syskonförtur
  2. Ködatum

Intag till förskolan sker tidigast den månad barnet fyller ett år.

Karriär Medarbetarportal